ECO Administratief & Fiscaal

ECO Fiscaal regelt al Uw belastingzaken !!

DIVIDENDBELASTING :
Met dit formulier kunt u aangifte doen voor de dividendbelasting. Dividendbelasting wordt geheven over de opbrengst van aandelen, winstbewijzen en hybride leningen. De uitkerende vennootschap moet de dividendbelasting inhouden op het moment dat zij de opbrengst beschikbaar stelt.

Formulier aangifte dividendbelasting


Het doen van aangifte dividendbelasting is eenvoudig, echter dient het aan te sluiten hetgeen is geregeld in uw statuten. Tevens moet het vermeldt worden in de jaarrekening conform BW2 titel 9 en de aandeelhouders moeten akkoord zijn met uitkering dividend en zal moeten worden opgenomen in het verslag AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders)

In veel gevallen is het niet verstandig om middels dividend geld uit de onderneming te halen. Er zijn vele mogelijkheden om op fiscaal vriendelijke manier het geld uit de onderneming te halen. Laat u goed informeren !

Als u dividend uitkeert

Keert uw vennootschap dividend uit aan aandeelhouders? Dan moet u 15% dividendbelasting inhouden over het dividend dat u uitkeert. U moet aangifte doen en betalen binnen één maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. Doet u niet op tijd aangifte of betaalt u het bedrag aan de aangifte niet op tijd? Dan kunt u een naheffingsaanslag met een boete krijgen.


  

Openingstijden

Openingstijden

ma-do  maandag-donderdag:   08:00-13:00
13:30-18:00
vr  vrijdag:   08:00-13:00
13:30-15:00